Detaily autora

Karolčík, Štefan, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Ilkovičova 6 Mlynská dolina 842 15 Bratislava 4 Tel.: +421-2-6029 6601, Slovensko

  • Vol 25, No 2 (2017) - Školská geografia
    Vývoj a konštrukcia geografického kurikula – porovnanie prístupov k tvorbe základných pedagogických dokumentov na príklade Estónska a Singapuru
    Abstrakt  PDF