Mobilná aplikácia MapPie a možnosti jej využitia vo výučbe geografie

Štefan Karolčík

Abstrakt


Úloha učiteľa v procese výučby je kľúčová a jeho príprava na vyučovanie často mimoriadne náročná. Článok sa venuje mobilnej aplikácii s názvom MapPie, ktorá rozširuje zoznam dostupných softvérových riešení o edukačne prínosný a vizuálne zaujímavý digitálny produkt poskytujúci tematicky rôznorodý geografický obsah. Okrem základných technických charakteristík edukačnej aplikácie MapPie, článok obsahuje aj odporúčané metodické postupy a príklady učebných aktivít podporených využitím tejto mobilnej aplikácie. V závere článku sú uvedené výsledky pilotného overovania využitia mobilnej aplikácie MapPie v pedagogickej praxi a hodnotenia používateľov, ktorí si aplikáciu stiahli a nainštalovali na svoje zariadenia z prostredia Googke Play.

A teacher's role in the process of education is extremely important. Teacher preparation for lessons can sometimes be difficult. This paper describes a mobile application named MapPie, that can help students and teachers in geography class. We have prepared a series of activities for geography lessons, where this application can be utilized. These activities are used for teaching in the 7th year of primary school, but with minor adjustments they can be carried out in other years of primary or high school. For their execution teachers may use school Android devices or exploit the fact that most of the students own a mobile device with Android. Modern times bring new opportunities in the field of education.

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.