Prechádzať index autorov

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko

B

Balážovič, Ľuboš, Katedra geografie a geológie
Balážovič, Ľuboš, Katedra geografie a geológie Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Barlík, Peter, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Bačík, Vladimír, Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta UK
Bilková, Kristína, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

C

Csachová, Stela, UPJŠ, Ústav geografie

G

Gurňák, Daniel, Katedra regionálnej geografie, o. a p. k., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

H

Hanušin, Ján, SAV
Hladký, Michal, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Horňák, Marcel, Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

J

Jančiček, Martin
Javorová, Linda, Katedra regionálnej geografie, o. a p. k., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

K

Karolčík, Štefan, Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Ilkovičova 6 Mlynská dolina 842 15 Bratislava 4 Tel.: +421-2-6029 6601
Karolčík, Štefan, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Ilkovičova 6 Mlynská dolina 842 15 Bratislava 4 Tel.: +421-2-6029 6601
Kasala, Karol, Comenius University
Klobučník, Michal, Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta UK
Kolejka, Jaromír, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra geografie/Ústav geoniky AV ČR, Oddělení environmentální geografie
Kolejka, Jaromír, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita Brno
Kramáreková, Hilda, Katedra geografie a regionálneho rozvoja Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kresáň, Lukáš, Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Križan, František, Univerzita Komenského v Bratislave
Kučera, Marek, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, PRIF UK Mlynská dolina. Ilkovičova 6 842 15 Bratislava 4

L

Lacika, Ján, SAV
Lacika, Ján, Katedra geografie a regionálneho rozvoja, UKF, Nitra Geografický ústav SAV, Bratislava
Lacika, Ján, SAV a UKF Nitra

1 - 25 z 46 položiek    1 2 > >>