Prechádzať index autorov

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko

B

Balážovič, Ľuboš
Balážovič, Ľuboš, Katedra geografie a geológie (Slovensko)
Balážovič, Ľuboš, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
Balážovič, Ľuboš, Katedra geografie a geológie Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Balážovičová, Lenka, UMB
Barlík, Peter, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Barto, Peter, ÚVTOS, Banská Bystrica
Bačík, Vladimír, Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta UK
Bilková, Kristína, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Bleha, Branislav, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prirodovedecká fakulta UK
Brezinová, Katarína, Súkromné bilingválne gymnázium Česká 10, 83103 Bratislava

C

Csachová, Stela, UPJŠ, Ústav geografie
Csachová, Stela, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Šrobárova 2, 040 01, Košice
Csachová, Stela

D

Duffek, Václav

G

Gessert, Alena, Ústav geografie Prírodovedecká fakulta Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Glittová, Klaudia, Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Gurňák, Daniel, Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov
Gurňák, Daniel, Katedra regionálnej geografie, o. a p. k., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

H

Hanušin, Ján, SAV
Hirner, Frederik, Katedra regionálnej geografie, o. a p. k., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava
Hladký, Michal, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Horňák, Marcel, Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Horňák, Marcel, Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

J

Jančiček, Martin

1 - 25 z 84 položiek    1 2 3 4 > >>