Prechádzať index autorov

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko

B

Balážovič, Ľuboš, Katedra geografie a geológie Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Balážovič, Ľuboš
Balážovič, Ľuboš, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica (Slovensko)
Balážovič, Ľuboš, Katedra geografie a geológie
Barlík, Peter, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Barto, Peter, ÚVTOS, Banská Bystrica
Bačík, Vladimír, Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta UK
Bilková, Kristína, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Brezinová, Katarína, Súkromné bilingválne gymnázium Česká 10, 83103 Bratislava

C

Csachová, Stela, UPJŠ, Ústav geografie

D

Duffek, Václav

G

Glittová, Klaudia, Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Gurňák, Daniel, Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov
Gurňák, Daniel, Katedra regionálnej geografie, o. a p. k., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

H

Hanušin, Ján, SAV
Hladký, Michal, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Horňák, Marcel, Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Horňák, Marcel, Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

J

Jančiček, Martin
Javorová, Linda, Katedra regionálnej geografie, o. a p. k., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

K

Karolčík, Štefan, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Ilkovičova 6 Mlynská dolina 842 15 Bratislava 4 Tel.: +421-2-6029 6601
Karolčík, Štefan, Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Ilkovičova 6 Mlynská dolina 842 15 Bratislava 4 Tel.: +421-2-6029 6601
Kasala, Karol, Comenius University
Klobučník, Michal, Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta UK
Koch, Martin

1 - 25 z 71 položiek    1 2 3 > >>