Prechádzať index autorov

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko

B

Balážovič, Ľuboš, Katedra geografie a geológie Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Balážovič, Ľuboš, Katedra geografie a geológie
Barlík, Peter, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Bačík, Vladimír, Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta UK
Bilková, Kristína, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

C

Csachová, Stela, UPJŠ, Ústav geografie

G

Gurňák, Daniel, Katedra regionálnej geografie, o. a p. k., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

H

Hladký, Michal, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Horňák, Marcel, Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

J

Javorová, Linda, Katedra regionálnej geografie, o. a p. k., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

K

Karolčík, Štefan, Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Ilkovičova 6 Mlynská dolina 842 15 Bratislava 4 Tel.: +421-2-6029 6601
Klobučník, Michal, Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta UK
Kolejka, Jaromír, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra geografie/Ústav geoniky AV ČR, Oddělení environmentální geografie
Kramáreková, Hilda, Katedra geografie a regionálneho rozvoja Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kresáň, Lukáš, Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Križan, František, Univerzita Komenského v Bratislave
Kučera, Marek, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, PRIF UK Mlynská dolina. Ilkovičova 6 842 15 Bratislava 4

P

Pecho, Jozef, Oddelenie klimatológickej služby, Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

R

Radi, František, Ústav sociálnych disciplín, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Palackého č. 1 P.O. Box 104 810 00 Bratislava-Staré Mesto
Rochovská, Alena, Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

S

Sládek, Imrich, Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra geológie a paleontológie
Stanková, Hana, Katedra kartografie, geoinformatiky a DPZ Fakulta prírodných vied, Univerzita Komenského v Bratlislave

T

Tolmáči, Ladislav, Katedra geografie a geológie Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

Z

Zubriczký, Gabriel, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Š

Ščepka, Dávid, Katedra politológie, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911  50 Trenčín

1 - 25 z 25 položiek