Prechádzať index autorov

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko

S

Sisáková, Kristína
Sládek, Imrich, Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra geológie a paleontológie
Sládek, Imrich, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta Ústav geografie
Stacke, Václav, Západočeská univerzita v Plzni
Stanek, Richard, Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Stanková, Hana, Katedra kartografie, geoinformatiky a DPZ Fakulta prírodných vied, Univerzita Komenského v Bratlislave

1 - 6 z 6 položiek