Prechádzať index autorov

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko

N

Noga, Michal, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prif UK, Bratislava
Noga, Michal, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny; Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Nováková, Gabriela, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

1 - 3 z 3 položiek