Prechádzať index autorov

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko

B

Balážovič, Ľuboš, Katedra geografie a geológie
Balážovič, Ľuboš, Katedra geografie a geológie Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Barlík, Peter, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Bačík, Vladimír, Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta UK
Bilková, Kristína, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

1 - 5 z 5 položiek