Prechádzať index autorov

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko

G

Gessert, Alena, Ústav geografie Prírodovedecká fakulta Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Glittová, Klaudia, Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Gurňák, Daniel, Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov
Gurňák, Daniel, Katedra regionálnej geografie, o. a p. k., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

1 - 4 z 4 položiek