Prechádzať index autorov

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko

K

Karolčík, Štefan, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Ilkovičova 6 Mlynská dolina 842 15 Bratislava 4 Tel.: +421-2-6029 6601
Karolčík, Štefan, Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Ilkovičova 6 Mlynská dolina 842 15 Bratislava 4 Tel.: +421-2-6029 6601
Karolčík, Štefan, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Kasala, Karol, Comenius University
Káčerová, Marcela, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prirodovedecká fakulta UK
Klobučník, Michal, Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta UK
Koch, Martin
Kolejka, Jaromír, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra geografie/Ústav geoniky AV ČR, Oddělení environmentální geografie
Kolejka, Jaromír, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita Brno
Kramáreková, Hilda, Katedra geografie a regionálneho rozvoja Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kresáň, Lukáš, Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Križan, František, Univerzita Komenského v Bratislave
Kučera, Marek, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, PRIF UK Mlynská dolina. Ilkovičova 6 842 15 Bratislava 4

1 - 13 z 13 položiek