Prechádzať index autorov

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko

K

Kučera, Marek, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, PRIF UK Mlynská dolina. Ilkovičova 6 842 15 Bratislava 4

L

Lacika, Ján
Lacika, Ján, Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
Lacika, Ján, UKF Nitra
Lacika, Ján, SAV
Lacika, Ján, Katedra geografie a regionálneho rozvoja, UKF, Nitra Geografický ústav SAV, Bratislava
Lacika, Ján, SAV a UKF Nitra
Lacika, Ján, SAV, UKF Nitra
Likavský, Peter, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta
Lněnička, Libor, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita Brno

M

Mentlík, Pavel
Moravčíková, Katarína, ZŠ Karpatská, Žilina

N

Noga, Michal, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prif UK, Bratislava

P

Pecho, Jozef, Oddelenie klimatológickej služby, Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
Pluháčková, Markéta
Poljaková, Michaela
Poljaková, Michaela (Slovensko)
Porubská, Katarína, Katedra regionálnej geografie, o. a p. k., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

R

Radi, František, Ústav sociálnych disciplín, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Palackého č. 1 P.O. Box 104 810 00 Bratislava-Staré Mesto
Rochovská, Alena, Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Rybanská, Veronika, Katedra regionálnej geografie, o. a p. k., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

S

Sládek, Imrich, Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra geológie a paleontológie
Stacke, Václav, Západočeská univerzita v Plzni
Stanková, Hana, Katedra kartografie, geoinformatiky a DPZ Fakulta prírodných vied, Univerzita Komenského v Bratlislave

T

Tolmaci, Anna

26 - 50 z 59 položiek    << < 1 2 3 > >>