Prechádzať index autorov

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko

L

Lacika, Ján, SAV, UKF Nitra
Lacika, Ján, SAV
Lacika, Ján, Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
Lacika, Ján, UKF Nitra
Likavský, Peter, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta
Lněnička, Libor, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita Brno

M

Moravčíková, Katarína, ZŠ Karpatská, Žilina

N

Noga, Michal, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prif UK, Bratislava

P

Pecho, Jozef, Oddelenie klimatológickej služby, Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
Poljaková, Michaela
Poljaková, Michaela (Slovensko)
Porubská, Katarína, Katedra regionálnej geografie, o. a p. k., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

R

Radi, František, Ústav sociálnych disciplín, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Palackého č. 1 P.O. Box 104 810 00 Bratislava-Staré Mesto
Rochovská, Alena, Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Rybanská, Veronika, Katedra regionálnej geografie, o. a p. k., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

S

Sládek, Imrich, Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra geológie a paleontológie
Stanková, Hana, Katedra kartografie, geoinformatiky a DPZ Fakulta prírodných vied, Univerzita Komenského v Bratlislave

T

Tolmaci, Anna
Tolmáči, Anna
Tolmáči, Ladislav, Katedra geografie a geológie Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Tolmáči, Ladislav, Katedra geografie a geológie, UMB, Banská Bystrica
Trnková, Mária, Katedra regionálnej geografie, o. a p. k., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Z

Zubriczký, Gabriel, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Š

Šandor, Filip, Katedra regionálnej geografie, o. a p. k., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava
Švantner, Ľubomír, Gymnázium Jána Chalupku, Brezno

26 - 50 z 51 položiek    << < 1 2 3 > >>