Vol 26, No 2 (2018)

Celé číslo

Pozrieť, alebo stiahnuť celé číslo Predná strana vnútro obálky zadná strana vnútro

Obsah

Regionálna geografia

Libor Lněnička, Jaromír Kolejka
Ľubomír Švantner
Katarína Porubská, Daniel Gurňák
Ján Lacika
Ján Lacika, Ján Hanušin

Aktuality

Peter Likavský
Štefan Karolčík