Nová učebnica geografie pre 1. ročník gymnázia

Peter Likavský

Abstrakt


V príspevku je predstavená základná koncepcia a obsah novej učebnice geografie pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.