Detaily autora

Csachová, Stela, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Šrobárova 2, 040 01, Košice, Slovensko