Detaily autora

Glittová, Klaudia, Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovensko