Detaily autora

Porubská, Katarína, Katedra regionálnej geografie, o. a p. k., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Slovensko