Detaily autora

Sládek, Imrich, Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra geológie a paleontológie, Slovensko