Vulkány južného Talianska, Sicílie a Liparských ostrovov - poznatky z exkurzie

Imrich Sládek

Abstrakt


V októbri 2015 uskutočnil Geologický klub pri Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Klubom učiteľov geovied – odbornou skupinou Slovenskej geologickej spoločnosti odbornú exkurziu do oblasti južného Talianska (región Kampánia), na Sicíliu a Liparské ostrovy v trvaní cca 2 týždne. Exkurzia bola zameraná na poznávanie vulkanického fenoménu typického pre túto časť Európy a priniesla množstvo nevšedných zážitkov všetkým účastníkom. V tomto článku by sme chceli prezentovať tieto vulkanické fenomény aj širšej geovednej komunite.

Celý text:

PDF

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.