Detaily autora

Križan, František, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko

  • Vol 24, No 2 (2016) - Humánna geografia
    Nákupné správanie mladých spotrebiteľov: Ako často nakupujú? (prípadová štúdia z Bratislavy)
    Abstrakt  PDF