Detaily autora

Bleha, Branislav, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prirodovedecká fakulta UK