Expedície ako vhodný nástroj geografickej edukácie; Príkladová štúdia – Expedícia Bojar 2019

Ladislav Tolmáči, Anna Tolmáči, Daniel Gurňák

Abstrakt


Abstrakt
Geografické expedície sú špecifickou formou terénnej edukácie, ktoré v sebe zahŕňajú dva aspekty; pre skupinu, ktorá sa zúčastňuje expedície priamu vedecko-edukatívnu; pre tých, ktorí sú účastníkmi expedície ad post a majú možnosť dozvedieť sa o spoznávaní a skúmaní navštívených regiónov prostredníctvom, napr. georeportáži a iných foriem edukácie. Publikovaná príkladová štúdia je ukážkou druhého aspektu expedičnej edukácie.
Abstract
Geographic expeditions are a specific form of field education that involves two aspects; for a group participating in a direct scientific-educational expedition; for those who are participating in an ad post expedition and have the opportunity to learn about getting to know and exploring the regions visited through, e.g. georeportages and other forms of education. The published case study is an example of the second aspect of expeditionary education.

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.