Päť otázok o praktickej časti Geografickej olympiády pre ZŠ a OG

Gabriela Nováková

Abstrakt


Geografická olympiáda patrí dlhodobo medzi obľúbené súťaže a stále vykazuje pomerne vysokú zapojenosť žiakov, najmä v kategóriách určených pre základné školy a prvé štyri ročníky osemročných gymnázií. Podstatné informácie o dianí v GO dlhé roky prinášal učiteľom i žiakom časopis GeoSpravodaj (v elektronickej podobe zverejňovaný na stránke Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže). Po jeho zániku (posledné číslo je datované do roku 2015) vzniklo v tomto smere informačné vákuum, ktoré sa pokúsime vyplniť v priestore časopisu Geografia.
V článku prinášame odpovede na niekoľko otázok týkajúcich sa praktickej časti Geografickej olympiády pre ZŠ a OG: Aké typy úloh sú zaradené do praktickej časti GO? Akú úspešnosť v nich žiaci dosahujú? Je pravda, že praktickú časť olympiády riešia súťažiaci s menšou úspešnosťou ako teoretickú? Sú žiaci mladšieho ročníka ZŠ/OG menej úspešní v riešení úloh praktickej časti ako ich o rok starší konkurenti? Na tieto otázky sme sa pokúsili odpovedať prostredníctvom štatistického vyhodnotenia dostupných údajov z výsledkových listín a vypracovaných testov okresných, krajských a celoštátnych kôl za posledné ročníky GO. Okrem toho v článku nájdete praktický prehľad typov úloh zaradených do praktickej časti testov GO v členení podľa jednotlivých kategórií súťaže.

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.