MapKer 3.0

Štefan Karolčík

Abstrakt


Edukačný softvér MapKer 3 je softvérová aplikácia vytvorená v modernom vývojárskom prostredí Adobe Air, špeciálne pre účely geografického vzdelávania a učenia sa. Umožňuje používateľovi jednoduchý spôsob úpravy podkladových obrysových máp, ktoré boli spracované tak, aby v čo najväčšej miere rešpektovali potreby a požiadavky vzdelávacej praxe a špecifiká výučby predmetu geografia.

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.