Príspevky

Online príspevky

Máte už užívateľské meno/heslo pre Geografia?
Ísť na prihlásenie

Potrebujete užívateľské meno/heslo?
Ísť na registráciu

Registrácia a prihlásenie je potrebné pre online zasielanie príspevkov a kontrolu ich aktuálneho stavu.

 

Pokyny pre autorov

Príspevky zasielajte upravené v šablóne

 

Kontrolný zoznam pre prípravu príspevku

Ako súčasť procesu odosielania príspevku je požadované, aby autori zaškrtnutím potvrdili, že ich príspevok je v súlade so všetkými nasledujúcimi položkami. Príspevky, ktoré nebudú v súlade s týmito pravidlami, môžu byť autorom vrátené.

  1. príspevok je Vašou originálnou prácou, nie je kópiu inej, už publikovanej práce, ani Vášho vlastného už publikovaného príspevku
  2. príspevok je nahraný iba do redakčného systému časopisu Geografia; nie je súčasťou recenzného konania v inom periodiku a tiež nebol prijatý na publikovanie alebo schválený pre tlač inde
  3. príspevok neobsahuje nič hanlivé, urážlivé, obscénne, nezákonné, neporušuje autorské práva a nie je plagiátom