Sponzorovanie časopisu

Vydavateľ

Eva Jankovičová - EPL s.r.o
Opletalova 54A, 841 07 Bratislava
geoservis@stonline.sk

Zdroje podpory

AMAVET klub č. 962
Rovniankova 1666/12
85102 Bratislava-Petržalka