Editorský tím

Editori

  1. Štefan Karolčík, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Ilkovičova 6 Mlynská dolina 842 15 Bratislava 4 Tel.: +421-2-6029 6601, Slovensko
  2. Ľuboš Balážovič, Katedra geografie a geológie Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Slovensko
  3. Miloslav Ofúkaný, AMAVET klub č. 962, Slovensko

Typografovia

  1. Ján Lacika, Šéfredaktor časopisu Geografia, Slovensko
  2. Ľuboš Balážovič, Katedra geografie a geológie Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Slovensko