Editorský tím

Editori

  1. Štefan Karolčík, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Ilkovičova 6 Mlynská dolina 842 15 Bratislava 4 Tel.: +421-2-6029 6601, Slovensko
  2. Ján Lacika, SAV, Slovensko
  3. Ľuboš Balážovič, Katedra geografie a geológie Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Slovensko
  4. Miloslav Ofúkaný, AMAVET klub č. 962, Slovensko

Typografovia

  1. Ján Lacika, SAV, Slovensko
  2. Ľuboš Balážovič, Katedra geografie a geológie Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Slovensko
  3. Daša Nemcová