Editorský tím

Editori

  1. Štefan Karolčík, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Ilkovičova 6 Mlynská dolina 842 15 Bratislava 4 Tel.: +421-2-6029 6601, Slovensko
  2. Ján Lacika, SAV, Slovensko
  3. Ľuboš Balážovič, Slovenská agentúra životného prostredia Tajovského 28 Banská Bystrica, Slovensko
  4. Miloslav Ofúkaný, AMAVET klub č. 962, Slovensko

Typografovia

  1. Ján Lacika, SAV, Slovensko
  2. Ľuboš Balážovič, Slovenská agentúra životného prostredia Tajovského 28 Banská Bystrica, Slovensko
  3. Daša Cimermanová