Edičné pravidlá

Zameranie a záber

Zámerom časopisu Geografia je informovať odbornú geografickú verejnosť o aktuálnych trendoch geografického vzdelávania, nových vedeckých zisteniach a poznatkoch z jednotlivých geografických disciplín, ako aj problémoch súčasnej geografie.

 

Pravidlá sekcií

Školská geografia

Zaškrtnuté Otvorené príspevky Zaškrtnuté Indexované Zaškrtnuté Recenzované

Regionálna geografia

Zaškrtnuté Otvorené príspevky Zaškrtnuté Indexované Zaškrtnuté Recenzované

Humánna geografia

Zaškrtnuté Otvorené príspevky Zaškrtnuté Indexované Zaškrtnuté Recenzované

Fyzická geografia

Zaškrtnuté Otvorené príspevky Zaškrtnuté Indexované Zaškrtnuté Recenzované

Pedagogický výskum

Zaškrtnuté Otvorené príspevky Zaškrtnuté Indexované Zaškrtnuté Recenzované

Geoinformatika

Zaškrtnuté Otvorené príspevky Zaškrtnuté Indexované Zaškrtnuté Recenzované

Aktuality

Zaškrtnuté Otvorené príspevky Zaškrtnuté Indexované Nezaškrtnuté Recenzované