Kontakt na časopis

Poštová adresa

Časopis Geografia
Štefánikova 49
814 73 Bratislava
Telefón: 02/524 927 51

Hlavný kontakt

Štefan Karolčík
doc. RNDr., PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Ilkovičova 6
Mlynská dolina
842 15 Bratislava 4
Telefón: +421-2-6029 6601
Email: stefan.karolcik@uniba.sk

Podporný kontakt

Ľuboš Balážovič
Telefón: +421484467302
Email: lubos.balazovic@umb.sk