Detaily autora

Bačík, Vladimír, Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta UK