Detaily autora

Noga, Michal, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prif UK, Bratislava, Slovensko