Detaily autora

Kučera, Marek, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, PRIF UK Mlynská dolina. Ilkovičova 6 842 15 Bratislava 4, Slovensko

  • Vol 24, No 2 (2016) - Fyzická geografia
    Diera v globálnom otepľovaní - prinesie napokon do Európy ochladenie? (alebo s čím modely donedávna nerátali...)
    Abstrakt  PDF