Detaily autora

Kramáreková, Hilda, Katedra geografie a regionálneho rozvoja Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko