Detaily autora

Tolmáči, Anna, Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov, Slovensko

  • Vol 28, No 2 (2020) - Regionálna geografia
    Expedície ako vhodný nástroj geografickej edukácie; Príkladová štúdia – Expedícia Bojar 2019
    Abstrakt