Izraelské osídlenie na palestínskom Západnom Brehu – jeden z dôsledkov ale i príčin dlhodobého konfliktu

Frederik Hirner, Daniel Gurňák

Abstrakt


Príspevok podáva stručnú analýzu vzniku, vývoja a súčasného stavu izraelského, resp. židovského osídlenia na okupovanom Západnom brehu. Okrem zhrnutia celkového kontextu vzniku tohto fenoménu v rámci izraelsko-palestínskeho konfliktu sa zaoberá i analýzou viacerých demografických aspektov tohto osídlenia a venuje si i otázkam dopadu tohto problému na vnútro- i medzinárodnopolitické vzťahy Izraela.

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.