Výber inovácií (inovatívnych metodík projektu IT Akadémia) geografického vzdelávania pre stredné školy

Alena Gessert, Martina Škodová

Abstrakt


Národný projekt IT Akadémia obsahuje viacero inovácií vyučovacích metód, obsahu a integrácie IT do vyučovania na stredných školách. Práve vek žiakov na stredných školách umožňujeme viac cielenú aplikáciu IT do vyučovania, využitie anglicky písaných stránok, ale aj náročnejších experimentov a vysoko aktuálnych sociálnych problémov a tém. Táto zbierka obsahuje 60 metodík vyučovacích hodín s aplikáciou do GIS, fyzickej a humánnej geografie. Prezentovaný príspevok prináša výber týchto metodík a zacieľuje sa na rôzne inovatívne metódy, aktuálne témy, využitie dostupných geografických informácií a tvorbu máp.

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.