Inovácie vo vyučovaní geografie pohľadom učiteľov geografie

Stela Csachová, Štefan Karolčík

Abstrakt


Príspevok pojednáva o inováciách vo vyučovaní geografie a vyhodnocuje prieskum medzi overovateľmi metodík (učiteľmi geografie), ktorí sa zapojili do projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (ďalej ITA). Ich pohľad na význam projektu ITA, na inovácie vo vyučovaní geografie, príležitosti, limity či obmedzenia, s ktorými sa stretli, je v úsilí skvalitňovať školskú geografiu užitočný. Prieskum ukázal pozitívne, ale aj negatívne stránky zavádzania inovácií do vyučovania geografie vo vzťahu k jej súčasnému kurikulu.

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.