Poďme do korún stromov

Ján Lacika

Abstrakt


Obrovským turistickým hitom na Slovensku sú takzvané chodníky korunami stromov. Momentálne sú u nás dve veľké vyhliadkové veže, ku ktorým čoskoro pribudne tretia vo Vysokých Tatrách. Tieto nové turistické ciele vzbudzujú u verejnosti obrovský záujem a tešia sa extrémne vysokej návštevnosti. Treba sa na ne pozerať z dvoch uhlov pohľadov. Musíme ich vnímať ako razantné negatívne zásahy do prírodného prostredia, veľké stavebné diela včlenené do prírodnej krajiny a miesta s extrémnou koncentráciou turistov a rozličných služieb masového cestovného ruchu. Pozitívnejšie vychádza druhá stránka chodníkov korunami stromov, tou sú nové netradičné vyhliadky do krajiny využiteľné v rámci školských geografických exkurzií ako ideálne miesta odborného výkladu.

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.