Ako ďalej s geomorfologickým členením Slovenska?

Ján Lacika

Abstrakt


Súčasné geomorfologické členenie Slovenska takpovediac presluhuje, veď ho používame už 41 rokov. Napriek tomu, že ho Emil Mazúr a Michal Lukniš vytvorili ako kvalitné a nadčasové dielo, progres poznania v oblasti geomorfologického aj geologického výskumu otvára tému jeho aktualizáciu a možno aj kreovanie celkom novej geomorfologickej individuálne regionalizácie našej krajiny. Na príklade Tatier demonštrujeme, ako by tento náročný odborný počin realizovať na iných územiach.
Kľúčové slová: Slovensko, Tatry, geomorfologické členenie, morfoštruktúry

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.