Expedícia za poznaním Afriky TAMAZAMBO 2017

Ladislav Tolmáči

Abstrakt


Na prelome júna a júla 2017 sa uskutočnila jedna z najnáročnejších expedícií Katedry regionálnej geografie ochrany a plánovania krajiny TAMAZAMBO. Zúčastnilo sa jej dvadsať účastníkov. Krédom výučby geografie je „raz zažiť je viac ako stokrát čítať alebo počúvať“. Pre všetkých, ktorí nemohli cestovať
s nami z akýchkoľvek dôvodov sme priebežne počas cesty pripravovali reportáže, fotky, informácie a i.
Materiál z tejto expedície uverejňujeme v mierne pozmenenej a doplnenej podobe. Odporúčame ho pre všetkých, ktorých zaujíma Afrika a jej premeny. Učitelia, študenti ale aj ostatní milovníci geografie sa snáď z neho dozvedia mnoho inšpirujúceho pre poznanie sveta a námety na vlastné cestovanie. Cieľom tohto článku je priblížiť vo forme geografického zážitkového čítania expedíciu TAMAZAMBO 2017

Celý text:

PDF

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.