Predpoklady a schopnosti budúcich učiteľov geografie pracovať s učebnými úlohami v grafickej podobe

Peter Likavský

Abstrakt


Súčasné obdobie je často charakterizované ako vek informácií, prívlastok informačný sa spája aj s označením spoločnosti, v ktorej žijeme. V bežnom živote sa ľudia k informáciám dostávajú rôznymi spôsobmi: médiami, sociálnymi sieťami, komunikáciou, vlastným štúdiom; v prípade žiakov a študentov sa predpokladá, že svoju úlohu zohráva najmä systematické vzdelávanie. Ako je možné s informáciami pracovať? Dajú sa využiť vo vzdelávaní aj vtedy, keď ovplyvňujú žiakov nezámerne? Má geografia potenciál spracovať a interpretovať rôzne druhy informácií? Sú na to jej učitelia pripravení? Tieto otázky dávajú rámec nášmu príspevku.
Ten je konkrétne zameraný na prezentáciu niektorých výsledkov zisťovania schopností budúcich učiteľov geografie (v príspevku je táto charakteristika spresnená) riešiť a hodnotiť úlohy obsahujúce informácie v grafickej podobe. V hodnotení konkrétnych postupov riešenia prevládajú kvalitatívne aspekty, následne vyplnené dotazníky respondentov sú vyhodnocované štandardnými kvalitatívno-kvantitatívnymi postupmi.

Celý text:

PDF

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.