Návšteva výrobného podniku ako súčasť geografickej exkurzie

Stela Csachová

Abstrakt


V príspevku je spracovaná databáza výrobných podnikov na Slovensku, ktoré boli súčasťou itineráru exkurzií z humánnej geografie Slovenskej republiky študentov učiteľstva geografie na Ústave geografie v Košiciach za ostatných vyše desať rokov. Ide o podniky poľnohospodárskej, no najmä priemyselnej výroby rôznorodých odvetví nachádzajúce sa vo všetkých krajoch Slovenska. Príspevok odpovedá na otázku, či a prečo je dôležité zahrnúť tento typ lokality do programu temer týždňovej exkurzie. Uvádza zoznam podnikov, ktorým sa môžu učitelia základných a stredných škôl inšpirovať pri organizovaní vlastných geografických exkurzií.

Celý text:

PDF

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.