KRESŤANIA NA BLÍZKOM VÝCHODE

Linda Javorová, Daniel Gurňák

Abstrakt


Príspevok sa venuje stručnej geografickej analýze vzniku, vývoja a najmä súčasného stavu a rozmiestnenia tradičných kresťanských minorít v regióne Blízkeho východu. Zameriava sa na charakteristiky jednotlivých relevantných kresťanských minorít vo vybraných krajinách Blízkeho východu, menovite najmä v Egypte, Iraku, Sýrii, Libanone, Izraeli, Jordánsku, Iráne a okrajovo aj v krajinách Arabského polostrova. Vzhľadom na aktuálny dramatický vývoj v regióne je žiaľ táto geografická analýza vo viacerých krajinách regiónu viac obrazom nedávnej a zrejme už stratenej minulosti než blízkej budúcnosti, no snaží sa tak poukázať na jednu z dimenzií dôsledkov aktuálnych konfliktov v regióne.

Celý text:

PDF

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.