Kráľovná ukrajinských riek – rieka Dneper

Lenka Balážovičová

Abstrakt


Ukrajina je popretkávaná hustou spleťou tisícok vodných tokov o celkovej dĺžke približne 180 00 km. Väčšina riek patrí do úmoria Čierneho a Azovského mora, ale niekoľko riek zo západnej Ukrajiny odteká na severozápad cez Poľsko do Baltského mora. Medzi najvýznamnejšie rieky Ukrajiny patria Dnester, Južný Bug, Desna či Severný Donec. Ukrajinou pretekajú aj rieky, ktoré tečú cez územie Slovenska – Dunaj a Tisa. Odhaduje sa, že Ukrajinou preteká spolu až 30 000 riek. Nepochybne, mnohé rieky Ukrajiny sú veľmi významné, dynamické a zaujímavé, ale v tomto článku priblížime viac o tej jednej, ktorú pokladáme za kráľovnú ukrajinských riek, rieku Dneper, so svojim najväčším povodím.

Celý text:

PDF

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.