Luknišovo regionálne členenie Slovenska (1985) po tridsiatich rokoch

Michal Hladký, Gabriel Zubriczký

Abstrakt


Cieľom článku je predstaviť širšej geografickej verejnosti regionálne členenie Slovenskej republiky podľa profesora Lukniša (1985) a analyzovať socio-ekonomický vývoj v štyroch slovenských regiónoch (Západoslovenský centralizačný región, Východoslovenský centralizačný región, Severoslovenský koridorový región a Juhoslovenský koridorový región) v priebehu posledných troch desaťročí na základe vybraných indikátorov (podiel na obyvateľstve, hustota obyvateľstva, podiel na prirodzenom prírastku, hrubej poľnohospodárskej produkcii a priemyselnej výrobe), ktoré sú porovnateľné s charakteristikami použitými profesorom, a ich úrovne na začiatku a na konci sledovaného obdobia (roky 1985 a 2015). V článku boli použité základné štatistické metódy ako aj komparácia vývoja vo vyššie uvedených regiónoch. Text príspevku je doplnený grafickými prílohami (obrázkom, tabuľkou a grafmi).

Celý text:

PDF

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.