Prechádzať index autorov

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko

N

Noga, Michal, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prif UK, Bratislava
Noga, Michal, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny; Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Nováková, Gabriela, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

P

Pecho, Jozef, Oddelenie klimatológickej služby, Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
Pluháčková, Markéta
Poljaková, Michaela
Poljaková, Michaela
Porubská, Katarína, Katedra regionálnej geografie, o. a p. k., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

R

Radi, František, Ústav sociálnych disciplín, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Palackého č. 1 P.O. Box 104 810 00 Bratislava-Staré Mesto
Rochovská, Alena, Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Rybanská, Veronika, Katedra regionálnej geografie, o. a p. k., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

S

Sládek, Imrich, Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra geológie a paleontológie
Stacke, Václav, Západočeská univerzita v Plzni
Stanek, Richard, Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Stanková, Hana, Katedra kartografie, geoinformatiky a DPZ Fakulta prírodných vied, Univerzita Komenského v Bratlislave

T

Tolmaci, Anna
Tolmáči, Anna
Tolmáči, Anna, Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov (Slovensko)
Tolmáči, Ladislav, Katedra geografie a geológie Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Tolmáči, Ladislav, Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov, Prif UK, Bratislava
Tolmáči, Ladislav, Katedra geografie a geológie, UMB, Banská Bystrica
Trnková, Mária, Katedra regionálnej geografie, o. a p. k., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

V

Vočadlová, Klára

Z

Zubriczký, Gabriel, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Š

Šandor, Filip, Katedra regionálnej geografie, o. a p. k., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

51 - 75 z 78 položiek    << < 1 2 3 4 > >>