Detaily autora

Likavský, Peter, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Slovensko

  • Vol 25, No 1 (2017) - Pedagogický výskum
    Informácie v grafickej podobe ako základ pre riešenie učebných úloh v geografickom vzdelávaní
    Abstrakt  PDF
  • Vol 25, No 1 (2017) - Pedagogický výskum
    Predpoklady a schopnosti budúcich učiteľov geografie pracovať s učebnými úlohami v grafickej podobe
    Abstrakt  PDF