Detaily autora

Škodová, Martina, Katedra geografie a geológie Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko