Detaily autora

Horňák, Marcel, Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, Slovensko