Detaily autora

Lacika, Ján, SAV, UKF Nitra, Slovensko