Detaily autora

Lacika, Ján, Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,, Slovensko