Detaily autora

Karolčík, Štefan, Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Ilkovičova 6 Mlynská dolina 842 15 Bratislava 4 Tel.: +421-2-6029 6601, Slovensko

  • Vol 24, No 1 (2016) - Školská geografia
    Edukačný softvér na tvorbu a úpravu obrysových máp s príkladmi využitia vo výučbe geografie
    Abstrakt  PDF